Hærvejen i Himmerland
Kort over Hærvejens vandre- og cykleruter i Nordjylland

Vandreruten Hærvejen byder på 356 skønne km i Nordjylland (rød streg på kortet). Vandreruterne følges ad fra Viborg til Aars, hvorfra en vestlig rute går via Aggersund til Hirtshals og en østlig rute via Aalborg til Frederikshavn. Sådan delte vejen sig også i gammel tid.

Du kan se meget mere om mulighederne for at vandre, cykle og ride på Hærvejens hjemmeside. 

Lidt om Hærvejens historie

Hærvejen er det fælles navn for gamle handels- og pilgrimsveje, der løber fra Vendsyssel til Sønderjylland. Vejene har været nogle af Jyllands vigtigste færdselsårer så langt tilbage i tiden, at ingen præcis kan sige, hvornår de er opstået.

På Hærvejen har man gennem tusinder af år gået, redet og kørt, når man skulle forlade bopladsen eller landsbyen med handelsvarer og ærinder mod fremmede egne. Fra havnene i Vendsyssel kunne rejsen fortsætte ad søvejen til andre nordiske lande, og mod syd var Hærvejen starten på rejsen ud i det store Europa.

Hærvejen var også pilgrimmenes rute på vejen mod Rom eller Santiago de Compostela i syd eller Trondheim i nord.

”Hærvejen” er ét blandt mange navne, som vejen har haft. Navnet hentyder bl.a. til vejens funktion som hærenes og kongernes gamle færdselsvej, men Hærvejen er meget mere end det: Det er en levende vej, som gennem tiderne har fulgt landskabets forandringer og har rettet sig ind efter menneskers skiftende behov for at komme frem og ud i verden.

I dag går Nordjyllands hovedtrafik ad andre veje, og Hærvejenes gamle forløb i Jylland er nu markeret i form af vandre- og cykelruter. Hærvejsruterne følger både små asfaltveje, grusveje samt ældgamle vejforløb og mindre stier.

  • Information

    Se alt om Hærvejen på hjemmesiden www.haervej.dk

    Hærvejen har sin egen app, der viser detaljerede kort, oplevelser, overnatning mm. langs ruterne. Download appen HÆRVEJEN i AppStore eller GooglePlay. Appen er gratis.