Østkystruten, cykelrute 5
Cyklister holder rast på sydsiden af Mariager Fjord

Den nationale cykelrute 5 starter ved Skagen og følger østkysten hele vejen til Sønderjylland. Rute 5 i Himmerland er også en del af Nordsøruten, også kaldet North Sea Cycle Route eller EuroVelo12.

Nordsøruten er verdens længste cykelrute; den løber langs kysten i otte lande: Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, England, Skotland, Norge og Sverige.
Du kan læse mere om Østkystruten/Nordsøruten og se hele ruteforløbet på denne hjemmeside:

www.eurovelo.com