Lille Vildmose og Høstermark Skov

Heldagstur på ca. 16 eller 26 km

Tag på en enestående tur gennem Lille Vildmose. På hesteryg eller i vogn kommer du lidt til vejrs over det flade landskab og har helt optimale vilkår for at opleve dette fantastiske moselandskab.
Turen går gennem den nordlige del af Vildmosen og runder den spændende Høstemark Skov, hvor det gælder om at være på udkig; her er rigtig gode gode chancer for at se kronvildt og ørne. Undervejs er der mulighed for at besøge flere af naturområdets observationstårne, hvor information og stærke kikkerter venter på dig!

Nederst på siden kan du læse meget mere om oplevelserne på sporet og om, hvad turen ellers byder på.

Generelle oplysninger

Højmoseturen er på 16 km og varer, med fugletårns-observationer og frokost, ca. 6 timer. Som led i en langtur vil sporet blive forbundet med spor til Mou og Egense.

Hals - Egensefærgen medtager heste. Mod syd forbindes turen via Bælum Sønderskov med sporet: Madum Sø, Wiffertsholm og Bælum Sønderskov.

Om sommeren er Egensevejen langs kysten meget befærdet. Der er cykelsti, dog uden skiltning for tilladelse til ridning. Vis hensyn i god tid. Hegnet med vildheste og vildokser (nr. 13 - se kortet) bør kun besøges ved kørsel til eller fra området.

OBS! Stien nord for Høstemark Skov: Det er særdeles vigtigt, at der ikke rides ind i den private skov, men kun på sporet, så vi fortsat kan bevare lodsejerens velvilje.

Stranden ved Dokkedal: Tag hensyn til badende og undlad at hestebade syd for badebroen/ molen.

Mose- og sumpmiljø medfører et rigt insektliv, som mosebrugenes heste altid har måttet lide under. I perioden juni til oktober er det derfor klogt at beskytte hestene med hjortetaksolie eller lignede, da bremser og klæg ofte gør hestene urolige.

Lokal kontakt:
Hanna Færregaard Andersen: 40 33 79 72

Overnatning:
Primitiv overnatning / Kaj Andersen, Møllesøvej 15, Dokkedal, 96 77 60 23. Vandhane og WC.

Ride- og Kørespor i Himmerland er lavet af en arbejdsgruppe under Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund og støttet af Friluftsrådet   

Oplevelser på sporet

Numrene i parentes henviser til kort over ridesporet.

Høstermark Skov

En tur rundt om den indhegnede Høstemark skov er altid en stor oplevelse. Fra hesteryg eller vogn er der fine chancer for at se områdets kronvildt, ligesom de to udsigtstårne er et besøg værd. Fra Høstemarktårnet (udsigten på billedet - 8 på kortet) er der næsten altid udsyn til kronvildt, som gerne græsser på den åbne højmoseflade udenfor skoven, ligesom tårnet er det bedste bud på observation af Vildmosens kongeørne. Her findes information og kikkerter til fri afbenyttelse. Besøg også udsigtstårnet ved ørnefoderpladsen (4). Lad hesten få en pause ved P-pladsen og rør benene lidt (der må ikke rides frem til tårnet). Husk kikkert, der kan være helt usædvanlige oplevelser i vente, især i vinterhalvåret, når der fodres, og ørne, musvåger, fjeldvåger, ravne og krager strides om de bedste godbidder. Lejlighedsvis ses også traner fra tårnet.

Portlandsmosen

Den 5,5 km lange Portlandmose (12) er ejet af Aage V. Jensens fonde. I mosen er bevaret store stykker af den vidtstrakte højmoseflade, som dækkede Lille Vildmose vest for Mulbjerge, inden tørvegravning og sphagnumproduktion ændrede landskabet for evigt. I mosen findes nogle af Nordjyllands længste søer, idet nogle af de gamle gravebaner fra cementfabrikkernes tørvegravning under 2. verdenskrig er sat under vand. I dag naturperler med et rigt fugleliv og levested for odderen.

I Portlandmosen kan du komme ud at gå på en levende højmose, hvor små lavninger (høljer) med højmosens byggesten, sphagnummosser, veksler med tuer med hedelyng og klokkelyng. I kanten af høljerne finder du tranebær (billedet). Pluk til eget forbrug. Lad hesten blive på fast vej, men tag en afstikker til fods ind i Portlandmosen, til søerne og ind på højmosen. Der er flere gode steder at gå ind, et af dem er en brandvej ca. 800 meter syd for 12 på kortet (som er hvor Hegnsvej starter). Husk rygning og enhver brug af åben ild er bandlyst.
 

Udvinding af Tørv

Rygeforbudet gælder bestemt også på vej gennem de store arealer, hvor Pindstrup mosebrug udvinder sphagnum i mosen syd for Høstemark skov (6). En mosebrand kan gå under jorden og brænde i flere år. Levende sphagnummos har fantastiske egenskaber til at opsuge og fastholde vand, og de egenskaber bevarer mosset når det dør og langsomt omdannes til sphagnumtørv. En anden egenskab er evnen til at fastholde tilførte næringssalte. Begge dele gør sphagnum til det perfekte voksemedium i haver, gartnerier, for potteplanter osv.

Græsningsfennerne

På vej mod syd til Lillesø og Birkesø passeres store græsningsfenner, hvor dyr fra hele Jylland kommer på sommergræsning. Dyrene tilses af professionelle "cowboys" fra Vildmosetilsynet. Efterhånden som sphagnumproduktionen ophører, vil grønne enge og sumpe blive mere almindelige i mosens mellemstykke mellem de to store indhegnede naturreservater Høstemark Skov og Tofte mose og skov. I dette område vil der også blive gjort forsøg med at få den naturlige højmose til at vokse op igen.

Udsigtstårnet ved Tofte Sø

Da store arealer i Vildmosen for få år siden blev opkøbt af de naturbevarende Aage V. Jensens fonde, varslede det nye tider for bl.a. oplevelsesmulighederne i Vildmosen. Det nye udsigtstårn ved Tofte sø (5) ligger helt ude på søkanten og er med en lang rampe gjort tilgængelig for kørestolsbrugere. I tårnet er der information og kikkerter - og en enestående udsigt over Tofte sø og mose. Danmarks største skarvkoloni, masser af ænder, gæs og svaner i træktiden, kronvildt og vildsvin, svømmende odder ved højlys dag, kongeørnenes himmelflugt - det er bare få af de ting, der med lidt held kan opleves ved Tofte sø.

Vildmosecenteret

Ude midt i Lille Vildmose ligger det nye Vildmosecenter med aktuelle udstillinger om mosen side om side med den smukke gamle hovedgård Vildmosegård (7), opført i 1765 som center for afvandingen af mosen. 
Der er offentlig adgang til parken. Her er borde og bænke til frokosten. Gården fungerer som naturskole og naturcenter, og herfra udgå de guidede ture i mosen. Læs mere om Vildmosegård og Lille Vildmosecentret.

Lille Vildmose

Lille Vildmose er et utroligt fladt område, og det kan være rart at komme lidt til vejrs for at få overblik. Den oprindelige højmose opstod ved forsumpning af Stenalderhavets tidligere havbund, og selv om sphagnumlaget enkelte steder har nået en tykkelse på 7-8 meter, giver det kun ringe udsigt. Heldigvis lå der i det tidligere hav tre øer, morænerester der ragede op: Mod vest Smidie Bakke, mod øst Mulbjerge og i midten Tofte Bjerg. Det er muligt at komme til vejrs på de to førstnævnte og få et vue ud over (billedet øverst) dels den opdyrkede del af mosen og Tofte sø (se også det store billede) samt den uforstyrrede højmoseflade i Tofte mose, Nordeuropas største højmose (nederst).

Hestevogn ved Lille Vildmose

Sporet er meget velegnet til at lufte hestevognen. Der er god jævn vej overalt. Et besøg på Mulbjerge og i den omkringliggende landsby Dokkedal betyder mulighed for at besøge det kulturhistoriske værksted Remisen (11), engang udgangspunkt for moseopdyrkningens vidtstrakte net af tipvognsspor. Ved det gamle fiskerleje Stejlgabet (10) har Nordjyllands Amt indrettet en informationsbygning med udstilling om kystens natur og og historie (sildefiskeri, saltsydning m.m.).

Hestebadning

Og endelig efter en varm dag i mosen er der mulighed for at køle både hest og rytter af i Kattegats blå bølger. Hestebadning henvises til området nord for badebroen.